სიაში დაბრუნება

ბენზილორი

ბრენდი

ბენზილორი

საერთ. დასახელება

Chlorhexidine Dihydrochloride 5 mg, Benzocaine 5 mg

დოზა

5/5 მგ

შეფუთვა

20 ტაბლეტი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა