სიაში დაბრუნება

Silibinin, Curcumin, Chelidonon, Lecitin

ბრენდი

მონმორსი

საერთ. დასახელება

Silibinin, Curcumin, Chelidonon, Lecitin

დოზა

300 მგ

შეფუთვა

90 კაფსულა

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა