სიაში დაბრუნება

სტიბერილი

ბრენდი

სტიბერილი

საერთ. დასახელება

Naftifine hydrochloride

დოზა

10 მგ/მლ

შეფუთვა

1

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა