სიაში დაბრუნება

პანტოპრა

ბრენდი

პანტოპრა

საერთ. დასახელება

Pantoprazole

დოზა

40 მგ

შეფუთვა

28 ტაბლეტი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა