სიაში დაბრუნება

აზარექსი

ბრენდი

აზარექსი

საერთ. დასახელება

Olopatadine

დოზა

1 მგ/მლ

შეფუთვა

1 ფლაკონი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა