სიაში დაბრუნება

ბრილოსანი

ბრენდი

ბრილოსანი

საერთ. დასახელება

Brinzolamide

დოზა

10 მგ/მლ

შეფუთვა

1 ფლაკონი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა