სიაში დაბრუნება

ბრინზოთიმოლი

ბრენდი

ბრინზოთიმოლი

საერთ. დასახელება

brinzolamide + Timolol

დოზა

10 + 5 მგ/მლ

შეფუთვა

1 ფლაკონი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა