სიაში დაბრუნება

გლაუსანი

ბრენდი

გლაუსანი

საერთ. დასახელება

Travoprost

დოზა

0.04 მგ/მლ

შეფუთვა

1 ფლაკონი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა