სიაში დაბრუნება

ტაფლობესტი

ბრენდი

ტაფლობესტი

საერთ. დასახელება

Tafluprost

დოზა

0.015 მგ/მლ

შეფუთვა

1 ფლაკონი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა