სიაში დაბრუნება

ლევოსტარი

ბრენდი

ლევოსტარი

საერთ. დასახელება

Levofloxacin

დოზა

500 მგ/მლ

შეფუთვა

1 ფლაკონი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა