სიაში დაბრუნება

ვიზორელი

ბრენდი

ვიზორელი

საერთ. დასახელება

3.5 mg Neomycin, 6000 IU Polymyxin B, 10 mg Dexamethasone

დოზა

შეფუთვა

1 ფლაკონი

თერაპიული კატეგორია

ქვეკატეგორია

შერჩევა

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

შერჩევა

ბრენდი

შერჩევა

აქტიური ნივთერება

შერჩევა