სიაში დაბრუნება

უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი - დავნერგოთ ევროპული გაიდლაინები

მაისი 25,2015

23 მაისს თბილისში სასტუმრო "მუზა"-ში GM Pharmaceuticals - ის მხარდაჭერით გაიმართა საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების მიერ დაგეგმილი უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურსი" - დავნერგოთ ახალი ევროპული გაიდლაინები ჩვენს კლინიკურ პრაქტიკაში".

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება, როგორც ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი წევრი ზრუნავს უწყვეტი სამედიცინო განათლების კურისის დანერგვასა და უახლესი გაიდლაინების იმპლემენტაციაზე. ამ პროცესში ფარმაცევტული კომპანიების როლი დიდია და სწორედ ამ მისიას ემსახურება GM Pharmaceuticals - ის გუნდი. აღნიშნული ღონისძიება არ არის პირველი.

GM Pharmaceuticals მუდმივად მონაწილეობს გაიდლაინების თარგმნის და მათი იმპლემენტაციის პროცესში.

კონფერენციის თემატიკა ამჯერად იყო " არაკარდიული ქირურგიის გაიდლაინი: კარდიოვასკულური გამოკვლევები და მართვა" კონფერენციაზე მომხსენებლები იყვნენ : პროფ. ა. ალადაშვილი, მედიცინის დოქტორი ვ. აგლაძე,  პროფ. ზ. ფაღავა, პროფ. შ. პეტრიაშვილი,