პერსონალი
კომპანია თანამშრომლობს სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სფეროში მოღვაწე კომპანიებთან როგორიცაა :  Eropean Compliance Academy.    საწარმოს სათავეში უდგას საერთაშორისო ხარისხის კონსალტინგის(International Quality Consulting Inc. ( Germany ) წარმომადგენელი საქართველოში, გერმანული ხარისხის მართვის სისტემების მასერტიფიცირებელი ორგანოს TUV Cert (Germany) სერტიფიცირებული ხასისხის ოფიცერი, ევროპის GMP-სთან შესაბამისობის აკადემიის (ECA) წევრი, ევროპის ქიმიური ინდუსტრიის საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული GMP-ის აუდიტორი, ფარმაცევტული საწარმოს ხარისხის კონტროლის სისტემაში ევროპაში აკრედიტირებული უფლებამოსილი პირი (Qualified Person QP in Europe) - გიორგი ანთაძე.