ლაბორატორია
საწარმოში ფუნქციონირებს თანამედროვე აპარატურით  აღჭურვილი უახლესი ლაბორატორია , რომელიც აკმაყოფილებს GCP (Good Clinical Practice) და  GLP (Good Laboratory Practice) მოთხოვნებს, რაც საშუალებას იძლევა ჩარატდეს ბიოექვივალენტობის კვლევების ბიოქიმიური და სტატისტიკური ნაწილი. 2008 წლიდან ჯი-ემ-პის ლაბორატორია აკრედიტებულია ისო/იეკ ISO 17025 შესაბამისობაზე აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს მიერ.